AKADEMİK KADRO

Dr. Öğr. Üyesi Elif Ezgi GÜREL

Görev : Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 27.08.2019 - 27.08.2022
TÜ E-Posta : eezgigurel@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Özdemir AKBAL

Görev : Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Başkan Yardımcısı
Görev Süresi : 21.02.2020 - 21.02.2022
TÜ E-Posta : ozdemirakbal@trakya.edu.tr