YÖNETİM

Dr. Öğr. Üyesi Elif Ezgi GÜREL

Görev : Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanı
TÜ E-Posta : eezgigurel@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Özdemir AKBAL

Görev : Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Başkan Yardımcısı
TÜ E-Posta : ozdemirakbal@trakya.edu.tr